• info@novincert.ir

  • : ،اخذ گواهینامه ایزو ، صدور انواع ایزو ،صدور مدرک ایزو ، دریافت ایزو غیرحضوری

  • :تمام ساعات

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002 ،همانگونه که ازنامش پیداس یک سیستم مدیریتی می‌باشد. زمانیکه قرار است یک فرآیند رابررسی وبه نحواحسن انجام دهیم وورودی وخروجی فرآیند رابشناسیم وتحلیل وارزیابی انجام دهیم تابرای انجام فرآیند به روش بهتری دست پیدا کنیم درواقع انجام آن فرآیند رامدیریت کرده‌ایم.

حال که بحث سیستم مدیریت پیش می‌آید ناخودآگاه ذهن سمت سیستمهای مدیریتی مطرح شده در سازمان استاندارد جهانی ، ISO ،می‌رود. بله صحیح است. سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ،یک استاندارد ایزو ،می‌باشد ودر سازمان استاندارد جهانی ، ISO استاندارد تدوین شده‌ای به نام ISO10002 ،دارد. البته باید بدانیم ISO10002 ،خود زیرشاخهای ازیک استاندارد ،اصلی ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ،می‌باشد. زیرا ISO10002 ،پس از دریافت شکایات و نظرات مشتریان ،مستقیما کیفیت را هدف می‌گیرد و درجهت رفع آن شکایت تلاش می‌کند به دلیل اینکه غالبا شکایت‌های رسیده و نظرات مشتریان درراستای کیفیت محصول/خدمت ارائه شده می‌باشد. براین اساس ایزو 10002 ،یک زیرشاخه از ایزو 9001 ،می‌باشد.

ISO10002 ،به عنوان یک استاندارد، برعکس استاندارد ISO9001 ،بلیت صدور گواهی نامه رسمی ،ندارد و گواهی نامه ایزو 10002 ،به صورت LOCAL یا Non Accredited صادر می‌شود واعتبار قانونی و وجاهت قانونی ایزو 9001 ،در جهت صدور گواهینامه ایزو ندارد. اما حدودا با نصف هزینه صدور گواهی ایزو 9001، گواهینامه ISO10002 ،هم صادر می‌گردد.

بسیاری ازافرادومشاوران از ISO10002 ،در راستای CRM ، فرآیند ارتباط با مشتری استفاده می‌نمایند، زیرا CRM ،به فرآیند ارتباط با مشتریان ،گفته می‌شود و ایزو 10002 ،و ایزو 10004 ،و ایزو10006 ،هم در راستای ارتباط با مشتری ،هستند.

پیاده سازی ایزو 10002 ،برای این موضوع لازم است بدانید اگرمجموعهای ایزو 9001 ،را به صورت کامل پیاده سازی نماید ایزو 10002 ،هم داخل ایزو 9001 ،پیاده سازی نموده است ونیازی به سیستم جداگانه نیست. اما بهرحال مجموعه‌ای که می‌خواهد ایزو 10002 ،را پیاده سازی نماید، طبعا ایزو 9001 ،را در قسمت رسیدگی به شکایت مشتریان/کارفرمایان بیشتروبهتروکاملتر پیاده سازی می‌نماید.

با ما در ارتباط باشید   44829133 44829531

متقاضیان اینگونه در اینترنت جستجو می‌کنند: 

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002 ، سازمان استاندارد جهانی ، ISO ، ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 10002 ، ایزو 9001 ، گواهی نامه ایزو 10002 ، صدور گواهی ایزو 9001 ، گواهینامه ISO10002 ، CRM ، فرآیند ارتباط با مشتری ، ایزو 10004 ، ایزو10006 ، پیاده سازی ایزو 10002 ، اخذ گواهینامه ISO ، ISO10002 چیست؟ چگونه ایزو 10002 را پیاده سازی کنیم؟ 

 

 

گواهینامه ISO9001 ،گواهینامه ایزو ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه IMS

برای اخذ گواهینامه ،مرتبط با صنعت خود ،باید طبق زمینه فعالیت خودتان اقدام بفرمایید.واگر استانداردهای مرتبط با زمینه فعالیت خودتان را نمیشناسید،دوراهکار دارید،میتوانید به سایت سازمان استاندارد جهانی ،https://www.iso.org/home.html مراجعه نموده و طبق زمینه فعالیت خودتان ، جستجو نمایید . یااینکه همکاران شما چه گواهینامه هایی ،را اخذ نموده اند و شماهم همان گواهینامه ها ،را دریافت نمایید.

میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت هم تماس گرفته و جویای سایر گواهینامه های مورد استفاده خود باشید.

در ادامه به برخی گواهینامه های مرسوم میپردازیم.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS : متشکل از سه گواهینامه ISO9001 ، ISO14001 و OHSAS18001

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

دریافت گواهینامه HSE

اخذ گواهینامه ISO/TS29001 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ،گازو پتروشیمی

دریافت گواهینامه ISO22000 وطرح HACCAP گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

اخذ گواهینامه ایزو در اینترنت مشابه موارد زیر جستجو می گردد:

طرح  HACCAP ، ایزو 22000 ،ISO22000 ،گواهینامه ایمنی غذایی ،اخذ مدرک HACCAP ،اخذ ایزو سریع ، دریافت گواهی نامه ایزو ارزان ، اخذ مدرک ایزو در کوتاهترین زمان ، دریافت گواهینامه ایزو در کمترین زمان ، اخذ ایزو با کمترین هزینه ، قیمت گواهینامه ISO ، قیمت ISO9001 ،زمان دریافت ISO 9001 ،استعلام قیمت ISO9001 ،استعلام گواهینامه ، گواهی ایزو ، اخذ گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، دریافت گواهی ایزو ، شرایط گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، اخذ 9001  ،دریافت مدرک گواهینامه ایزو ، شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ ISO ، نحوه اخذ ایزو ، مدرک ایزو معتبر ، گواهی ایزو معتبر ، مراجع صدورمعتبر ایزو ، مراجع صدور معتبر گواهینامه ایزو ، ایزو مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، ایزو مورد تایید کارفرما ،ایزو موردتایید کارفرمایان ،ایزو ایران ، ایزو در ایران ، ایزو بین المللی ، گواهی بین المللی ایزو ، گواهی اصلی ایزو ، ایزو اورجینال ، نمونه گواهینامه اصلی ایزو و ...

اخذ ایزو و شرایط گرفتن ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.

گواهینامه IMS ، اخذ گواهینامه IMS ، اخذ گواهینامه ISO9001 ،اخذ گواهینامه ISO14001 ،اخذ گواهینامه OHSAS18001

گواهینامه IMS ، اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ،مخفف کلمات

Integrated Managment System میباشد.

اخذ گواهینامه ISO9001 ، دریافت مدرک ISO14001 ،اخذ گواهی نامه OHSAS18001 ،باهم منجربه داشتن سیستم مدیریت یکپارچه درسطح مجموعه شماخواهدشد.

پیاده سازی IMS ،سیستم مدیریت یکپارچه همانگونه که ذکرگردیدمنوط به پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ،ایزو 14001  ، OHSAS18001 ،میباشد واگرشماخواهان دریافت مدرک ایزو از مراجع معتبر صدور گواهینامه باشید بایدچندماه از اجرا وپیاده سازی ایزو 9001 ،ایزو 14001 ،OHSAS18001 ،گذشته باشد وهمزمان بایداز مشاور پیاده سازی ایزو بهره ببرید تا سیستم مدیریت یکپارچه به صورت کامل درمجموعه شما نهادینه واجرایی گرددوسوابق لازم جهت سپری کردن ممیزی سوم شخص که ازطرف مرجع صدورگواهینامه معتبر به مجموعه شما اعزام خواهدشد، ایجاد گردد.

اخذ گواهی IMS ،درواقع یک اصطلاح میباشد و به تنهایی دارای گواهینامه مجزا نمیباشد،اما متاسفانه سودجویان از ناآگاهی متقاضیان استفاده کرده و برای IMS هم گواهینامه مجزا صادر کرده و به قیمتی برابر قیمت استاندارهای اصلی میفروشند.

مدرک IMS گواهی مجزا ندارد ولی متاسفانه برخی از کارفرمایان و متقاضیان که ازین موضوع بیخبرند اصراربه داشتن گواهینامه IMS به صورت مجزا دارند.برای این دسته از دوستان پیشنهاد میگرددبا مشاوران ما تماس گرفته تادرصورت اخذ گواهی نامه های اصلی ،  اخذ گواهی نامه ISO9001 ،اخذ مدرک ISO14001 ، دریافت گواهی OHSAS18001 ،مدرک IMS بصورت کاملا رایگان تهیه و دراختیارمتقاضیان قرارگیرد.

پیاده سازی ISO9001 ،بدلیل اینکه دربیشتر فرآیندهای عمومی با پیاده سازی ISO14001 ،OHSAS18001 یکسان میباشد،بهتراست همزمان انجام گیردتاهم درهزینه وهمدرزمان صرفه جویی گردد.

دریافت گواهینامه از مراجع معتبر صدور گواهینامه IMS ،همانگونه که ذکرگردیددرواقع شماباید بندنبال مراجع معتبر صدور گواهی نامه ایزو باشید ،مراجع معتبر صدور گواهی ISO9001 ،اخذ گواهینامه معتبر ایزو ،میتوان به مراجع بین المللی که درایران هم نمایندگی دارند ،مراجعه و یامیتوان به مراجع مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که NACI نامیده میشود مراجعه نمود.

شرایط اخذ گواهی نامه IMS دراینترنت توسط متقاضیان گاها به صورت زیر جستجو میگردد:

تعریف سیستم مدیریت یکپارچه IMS ،IMS درمخابرات چیست  ،سیستم مدیریت یکپارچه IMS+PDF ،سیستم مدیریت یکپارچه PPT ،الزامات IMS ،سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟ ،استاندارد IMS ،دوره آموزشی IMS ،مراکز معتبر صدور گواهی IMS ،مراجع معتبر صدور مدرک IMS ،دریافت گواهی IMS مناقصات ،مدرک IMS مناقصات ،اخذ IMS درمناقصات ،هزینه گرفتنایزو , گواهینامه ایزوچیست؟ , گواهینامهhse , مراحلاخذ ایزو , شرایط دریافتایزو , گواهینامه ایزو9001 چیست؟ , شرایطاخذ ایزوبرای شرکتها , لیست شرکتهای گواهی دهندهایزودر ایران

اخذ ایزو سریع ، دریافت گواهی نامه ایزو ارزان ، اخذ مدرک ایزو در کوتاهترین زمان ، دریافت گواهینامه ایزو در کمترین زمان ، اخذ ایزو با کمترین هزینه ، قیمت گواهینامه ISO ، قیمت ISO9001 ،زمان دریافت ISO 9001 ،استعلام قیمت ISO9001 ،استعلام گواهینامه ، گواهی ایزو ، اخذ گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، دریافت گواهی ایزو ، شرایط گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، اخذ 9001  ،دریافت مدرک گواهینامه ایزو ، شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ ISO ، نحوه اخذ ایزو ، مدرک ایزو معتبر ، گواهی ایزو معتبر ، مراجع صدورمعتبر ایزو ، مراجع صدور معتبر گواهینامه ایزو ، ایزو مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، ایزو مورد تایید کارفرما ،ایزو موردتایید کارفرمایان ،ایزو ایران ، ایزو در ایران ، ایزو بین المللی ، گواهی بین المللی ایزو ، گواهی اصلی ایزو ، ایزو اورجینال ، نمونه گواهینامه اصلی ایزو و ...

اخذ ایزو ،اخذ گواهینامه IMS و شرایط گرفتن ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.

گواهینامه OHSAS18001 ،گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، OHSAS18001

گواهینامه OHSAS18001 ،گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، OHSAS18001 ،اخذ گواهینامه OHSAS ،اخذ گواهینامه ایمنی وبهداشت شغلی

اخذ گواهینامه OHSAS18001 ،به تنهایی امکانپذیرمیباشد اما پیشنهاد نمیگردد.

مراحل اخذ گواهینامه ایمنی ،بهتر است همزمان با اخذ گواهینامه ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ،و دریافت گواهی ISO14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،صورت پذیرد.

زیراپیاده سازی و اجرای سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای ،OHSAS 18001 ،با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، و سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001 ،به موازات یکدیگر پیش میروند و دربرخی فرآیندها ،همپوشانی دارند.

اجرای OHSAS 18001 ،که برخی به اشتباه از آن به عنوان گواهینامه HSE-MS ،یادمیکنندهمزمان با ایزو۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱  ،صورت پذیرد.
سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS18001 ، همانطور که از نامش پیداست درجهت حفظ و ایمنی افراد و کارمندان سازمان شما است ،بدین معنا که هر فردی که در سازمان یا مجموعه شما مشغول به کار است بایستی به طور مثال در فواصل تعیین شده ای ،معاینات دوره ای سلامت شوند تا هم خود شخص از وضعیت جسمی خود مطلع شود هم مدیریت مجموعه ،یامثلا میزان مخاطرات شغلی هر فرد را بررسی و درنهایت برنامه ایمنی واقدامات ایمنی مربوط به هرشخص را ارائه مینماید تا از بروز حوادث تا حدزیادی جلوگیری شود.

دریافت گواهی OHSAS18001 ،دربیان ساده تر ایمنی،تمامی افراد ذی نفع مستقیم یا غیر مستقیم ،در طی پروژه شما را دربرمیگیرد.

اجرای فرآیند های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 ،و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ،و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ‌ُ،ما به مدلی دست میابیم که اصطلاحا HSE نامیده میشود ، درواقع HSE-MS ،از قدیم بوده است اما با ظهور استاندارد ISO14001 ،و مدل OHSAS 18001 ،رشد یافته ولی هنوز برخی از آن به عنوان HSE یاد میکنند.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ،دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ،واخذ مدرک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 ،به صورت همزمان سیستم مدیریت یکپارچه IMS ،Integrated Management System نامیده میشود.

زمان اخذ گواهینامه OHSAS18001 ،شرایط دریافت مدرک OHSAS18001 در اینترنت عمدتا به صورت زیرجستجو میگردد.

اخذ گواهی ایمنی, گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی, گواهی سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای, مدرک OHSAS18001 , دریافت مدرک ایمنی بهداشت, اخذ گواهی OHSAS , دریافت مدرک IMS , اخذ ایزو , مدل 18001, گواهینامه OHCAC18001 , اخذ مدرک ایزو, هزینه گواهی ایمنی, قیمت ایزو ایمنی , هزینه گواهینامه OHSAS18801 , گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی, ISO14001, گواهینامه ایزو زیست محیطی, گواهینامه ISO14001, گواهینامه IMS, گواهینامه ایزو, گواهی نامه IMS, گواهی نامه ISO معتبر, گواهینامه HSE ,هزینه اخذ گواهینامه, زمان اخذ گواهی نامه ایزو, مدرک محیط زیست ،اخذ گواهی زیست محیطی, گواهینامه IMS ,گواهینامه محیط زیست چیست؟, ISO14001 چیست؟, چگونه گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی را بگیریم؟, چگونه گواهینامهHSE  بگیریم ؟, گواهینامه HSE چیست؟, چرا باید گواهینامه 14001 بگیریم؟, مراحل اخذ گواهینامه ISO14001 , شرایط دریافت مدرک ISO

اخذ ایزو و شرایط گرفتن ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت