• info@novincert.ir

  • : ،اخذ گواهینامه ایزو ، صدور انواع ایزو ،صدور مدرک ایزو ، دریافت ایزو غیرحضوری

  • :تمام ساعات

اخذ رتبه پیمانکاری | ۴۴۸۲۹۱۳۳-۰۲۱

گرید پیمانکاری

رتبه پيمانكاري، اخذ گريد پيمانكاري چگونه است؟

مراحل گرفتن رتبه يست؟

شرايط اخذ رتبه چيست؟

مدرك دريافت گريد پيمانكاري چيست؟

زمان اخذ رتبه پيمانكاري چقدر است؟

مراحل دريافت رتبه پيمانكاري وشرايط اخذ گريد پيمانكاري وهمچنين سوالاتي‌كه بالاتر ذكر گرديد، سوالات ودغدغه افراد وشركت‌هايي هستند كه‌براي شركت درمناقصات به‌داشتن گواهينامه‌اي تحت عنوان گريد، رتبه، برخورده‌اند، درساليان گذشته حتي‌اين ‌گريد ،رتبه‌بندي شركت‌ها بسيار حائز اهميت بود،زيرا مناقصات برگزار شده باتوجه‌به رتبه شركت‌هاو گريد آن‌ها دسته‌بندي مي‌شدند، مثلا مناقصه‌اي برگزار مي‌شد كه‌فقط شركت‌هايي‌با رتبه 1 يا2 مي‌توانستند شركت كنند، يامناقصاتي برگزار مي‌شد كه‌شركت‌هايي‌با رتبه 3و4و5 مي‌توانستند شركت كنند. وقتي الزام داشتن مثلا رتبه 1 درمناقصه‌اي بود، بدين معنا بودكه شركت ازنظر توانايي مالي، سابقه كار وفعاليت ، تعداد پرسنل ماهرو متخصص ازشركت‌هاي داراي رتبه 2يا پايين‌تر، بالاترو بهتر مي‌باشد وقطعا شركت‌هاي‌با رتبه كمتر نمي‌توانند پروژه‌ موجود درمناقصه راانجام دهند.البته درسال‌هاي اخير، شرط داشتن رتبه فقط الزام مي‌باشدو اينكه شركت متقاضي شركت درمناقصه داراي چه رتبه‌اي ،گريدي مي‌باشد، ديگر اهميت ندارد. حالا برخي ازافراد قديمي وباسابقه وشركت‌هايي كه‌سال هاست رتبه 1و2 داشته‌اندودارند. ازاين‌موضوع ابراز نارضايتي مي‌كنند كه‌ازاين طريق وبابرداشتن رتبه‌بندي هرشركت تازه‌كاري نيزكه فقط توانسته بامدارك ابتدايي خود، موفق‌به اخذ گريد5، دريافت رتبه 5 شود، درمناقصه‌اي شركت مي‌نمايد كه‌شركت‌با رتبه1 فقط مي‌تواند واز عهده آن برمي‌آيد، البته بايك حساب سرانگشتي هم مي‌توان اين تعبير راقبول نمود وهم رد كرد. زيرا خود شركت‌هاي داراي رتبه 5، هيچ‌گاه به‌مناقصاتي كه‌از نظر مالي وتامين نيروي انساني، قادر به‌انجام آن نيستند، ورود نمي‌كنند، اماممكن است برخي ازشركت‌ها هم بامبالغ بسيارپايين وناشيانه به‌اين مناقصات ورود كنند، كه‌با انجام اينكارهم خودشان قطعا نخواهند توانست پروژه رابه انتها برسانند وهم باعث كند شدن روند اجراي پروژه ودرنهايت خاتمه پروژه وتحويل به‌يك شركت ديگر مي‌شوند.

ازطرفي هم‌بسياري مناقصات برگزار مي‌شد كه‌فقط شركت‌هاي‌با رتبه5 يا گريد4 اجازه حضور داشتند. پس شركت‌هاي تازه تاسيس هم‌از داشتن پروژه بي‌بهره نمي‌ماندند.

درحال حاضركه فعلا قانون اين‌نيست وفقط داشتن رتبه ملاك است، حال اين رتبه گريد، 1 باشد يا5 فرقي ندارد مگردر شرايط ومناقصات خاص.

درحال حاضركه گواهينامه ديگري تحت عنوان گواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكاران، شرط ورود به‌مناقصه شده‌استكه پيش زمينه واخذگواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكاران، داشتن گواهينامه تاييد صلاحيت پيمانكاري ازسازمان مديريت كه‌همان رتبه، گريد ناميده مي‌شود، است ياگرفتن گواهينامه تعيين صلاحيت پيمانكاران ازاداره كار كه‌مجوز اداره كار ناميده مي‌شود.

بنابراين في‌الحال، شركت‌هايي كه‌به‌دنبال رتبه، گريد هستند يابخاطر الزام داشتن رتبه به‌صورت مستقيم، خواهان دريافت رتبه‌، اخذ گريد هستند، يابواسطه گرفتن گواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكاران مجبوربه دريافت رتبه هستند

رتبه پيمانكاري، گريد پيمانكاري از5 شروع مي‌شود.يعني پايين‌ترين رتبه پيمانكاري، گريد5 مي‌باشد و بالاترين گريد پيمانكاري ، رتبه 1 ميباشد.

دراولين درخواست وبراي شروع، يك شركت فقط مي‌تواند رتبه5 رااخذ نمايد ونمي‌تواند براي اولين بار كه‌درخواست دريافت رتبه راداشت، درخواست رتبه1 داشته‌باشد. ممكن است اين‌سوال پيش آيدكه فرضا يك شركت اگربا قدرت شروع به‌كار كرده‌باشد.مثلا سرمايه بالايي دراختيار داشته‌باشدو پرسنل امتيازآور زيادي رااستخدام كرده باشد، بايك شركت كه‌با 2نفر مهندس امتيازآور وسرمايه اندك شروع كرده‌است، آيا هردو رتبه 5 مي‌گيرند؟ پاسخ بلي است. اما امتياز مهم است، ممكن است يك‌شركت باشرايط ذكرشده دربالاتر مثلا 6000 به‌دست آورد و ديگري 3000، خب مسلما تفاوت اين‌دو شركت‌در رتبه‌5و4و3 نخواهد بود، بلكه‌در تعداد گريد ، رتبه‌شان خواهدبود. يعني شركت‌با امتياز 6000 مي‌تواند مثلا 2 رتبه باتوجه به‌رشته تحصيلي مهندسين امتيازآورش اخذ نمايدوشركت ديگر باامتياز مثلا 3000 مي‌تواند فقط دريك رشته‌و يك گريد، رتبه اخذ نمايد.

متقاضيان اخذ رتبه درجستجوهاي اينترنتي خود معمولا كلمات وجملات زيررادر گوگل جستجو مي‌نمايند:

اخذ رتبه، شرايط دريافت رتبه، مراحل گرفتن رتبه، رتبه 5 پيمانكاري، رتبه 1 ابنيه، كمترين رتبه، بالاترين رتبه، مهندسين امتيازآور، مراحل اخذ رتبه، زمان دريافت رتبه، زمان اخذ رتبه، دريافت رتبه باكمترين هزينه، هزينه رتبه، شرايط رتبه، مدارك رتبه، اخذ گريد، شرايط دريافت گريد،مراحل گرفتن گريد، گريد 5 پيمانكاري، گريد 1 ابنيه، كمترين گريد ، بالاترين گريد ، مهندسين امتيازآور، مراحل اخذ گريد ، زمان دريافت گريد ، زمان اخذ گريد ، دريافت گريد باكمترين هزينه، هزينه گريد ، شرايط گريد ، مدارك گريد
زمان گرفتن رتبه، ساجات، مركز گرفتن رتبه، سايت رتبه، سايت صلاحيت پيمانكاري، سايت سازمان مديريت، گرفتن رتبه ازساجات،زمان گرفتن گريد، مركز گرفتن گريد ، سايت گريد، سايت سازمان مديريت، گرفتن گريد ازساجات

خواندن مقالات زير پيشنهاد مي‌گردد:

جهت دريافت رتبه، گريد براي شركت خود باكارشناسان مركز نوين سرت درارتباط باشيد.

44829133 - 021   و   44829531-021  

 

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک، برای شرکت‌هایی ‌بازمینه فعالیت درحوزه رایانه، IT وفناوری اطلاعات می‌باشد. دقت بفرمایید اساسنامه شمابرای اخذ رتبه انفورماتیک، بسیار مهم است زیراباتوجه‌ به‌موضوع اساسنامه شما تعیین می‌گردد شرکت متقاضی درچه رشته وچه گرایشهایی می‌تواندموفق‌به اخذ رتبه انفورماتیک، شود.

داشتن رتبه انفورماتیک، همانطورکه متقاضیان اخذ رتبه انفورماتیک، اطلاع دارنداز الزامات می‌باشد. برخی ازشرکتها برای انجام فعالیت‌های خودو فعالیتهاو خدمات ذکر شده دراساسنامه خودباید ازیک مرجع ‌بالادستی تاییدیه دریافت نمایند یابه عبارتی مجوز اخذ نمایند.

مجوزهای فعالیت برای شرکتها متفاوت است، همانطورکه زمینه فعالیت برای شرکت‌ها متفاوت میباشدپس نمی‌توان انتظار داشتکه سازمان‌های ارائه دهنده مجوز یاحتی عنوان مجوز صادر شده برایتمامی شرکت‌ها یکسان‌باشد. برخی ازشرکت‌ها ‌‌با‌توجه‌به‌نوع فعالیت ذکرشده‌در اساسنامه‌ بایداز اداره کار مجوز بگیرند( گواهینامه صلاحیت پیمانکاری )،شرکت‌هاو کارخانجات تولیدی یابهره برداری از وزارت صنعت و‌معدن‌باید مجوز دریافت کنند. شرکتهایی‌‌با‌ حوزه فعالیت حفاظتی ‌از‌نیروی انتظامی‌باید مجوز بگیرند.

همانگونه‌که‌ دربالا ذکرگردید تمامی شرکتها، سازمانهاو کارخانجات‌ بایدازمراجع‌ بالادستی خود مجوز انجام فعالیت اخذ نمایندو صرفا ثبت شرکت برای انجام فعالیت‌ها کفایت نمی‌کند. اصل لازم برای انجام فعالیت ثبت شرکت می‌باشداما ثبت شرکت ‌به‌تنهایی کافی نمی‌باشد. امابرخی ‌اززمینه فعالیت‌ها هستندکه نیازبه اخذ مجوز ازسازمان‌ بالادستی‌ به‌عنوان اصل لازم ندارند درواقع می‌توانند‌از سازمان‌ بالادستی خود مجوزی اخذ نماینداما الزام نمی‌باشدو صرف نشان دادن اعتبار وتوانایی سازمان وشرکت‌به‌ مشتریان، کارفرمایان مجوزهایی ‌رااخذ می‌نمایند. درحال حاضر اخذ رتبه انفورماتیک، برای شرکت‌هایی‌که می‌خواهند درزمینه IT و فناوری اطلاعات ‌ورایانه درمناقصه‌ای‌‌ با‌موضوعات رایانه و فناوری اطلاعات و IT شرکت نمایند الزام می‌باشد.

همانگونه که‌می‌دانید اخذ گواهی نامه ایزو، برای شرکت درمناقصات الزام نمی‌باشد بلکه ‌به‌عنوان پارامترو آیتم امتیازآور استفاده می‌شود واگر شرکتی درشرایط مساوی‌‌ با‌رقیب خود‌باشد ولی دارای گواهی نامه ایزو، باشدقطعا امتیاز‌بالاتری ‌راکسب خواهد کردو برنده مناقصه خواهد بود.

فقط اخذ رتبه انفورماتیک، الزام نشده است. برای شرکتهای خدماتی نیز اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری یاهمان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ازاداره کار نیز الزام شده است. شرکت‌های مهندسی برای نشان دادن اعتبار خودو شایستگی نیروها وتوان رقابتی وعملیاتی، مالی ونیروی انسانی خود والزام درمناقصات‌به‌دنبال اخذ رتبه، هستند که اگرشرکتهای پیمانکاری ومهندسی گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ‌رااز ساجات دریافت نمایند همان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری است که‌به رتبه یا گرید معروف شده است.

رتبه باعنوان گرید شناخته می‌شود. شایددیده‌باشید که شرکتی اعلام می‌داردکه رتبه 5 تاسیسات داردیا رتبه 3 ابنیه داردیا درمناقصات حتما دیده‌ایدکه ذکر شده است شرکت‌باید حتما رتبه داشته‌باشد.

درچندین سال قبل مناقصات هم دسته‌بندی داشت، فرضادر مناقصه اعلام می‌شدکه فقط شرکت‌هایی‌با رتبه 4 شرکت کنند یافقط شرکتهایی‌با رتبه یک شرکت نمایند. امادرحال حاضر این آیتم دربیشتر مناقصات حذف گردیده است و صرفا‌‌با ‌داشتن هر رتبه ای مجاز‌به ‌شرکت درمناقصه خواهید بود امادقت بفرماییدکه ممکن است وقتی شمابا رتبه 7 وارد مناقصه‌ای شده اید ممکن است شرکتی‌با رتبه 3 یا4 نیز شرکت نموده‌باشد وقطعا درامتیاز مناقصه امتیاز بیشتری‌را کسب خواهد نمود.پس بهتراست بدنبال کسب امتیاز ازطریق اخذ گواهینامه های امتیاز آور دیگر مانند گواهینامه ایزو، hse ،باشید.

درجهت اخذ رتبه انفورماتیک، رعایت چندین نکته حائز اهمیت می‌باشدوشما درصورت نداشتن این نکات مراحل دریافت رتبه انفورماتیک، خود‌راچندین ماه‌به‌تعویق خواهید انداخت.‌باید بدانیدکه اعضای هیئت مدیره‌باید لیسانس مرتبط داشته‌باشند، مخصوصا مدیرعامل. شرکت‌بایدنفرات امتیازآور داشته‌باشد. نفرامتیازآور‌به‌فردی گفته می‌شودکه تحصیلات مرتبط داشته‌باشدو سابقه طولانی بیمه نیزداشته‌باشد.

موضوع اساسنامه‌در اخذ رتبه انفورماتیک، بسیار مهم است بسیاری ازشرکت‌های فعال درحوزه IT ، فناوری اطلاعات ورایانه دراساسنامه خود‌به‌ موضوع فعالیت‌های دیگری نیزاشاره کرده‌اندکه شاید باوجودآنها دراساسنامه موفق‌ به‌دریافت رتبه انفورماتیک، نشوند پس‌باید اساسنامه شرکت متقاضی، گواهی نامه رتبه انفورماتیک‌، به‌دقت بررسی گردد.

داشتن دفترویا اجاره نامه‌با کد رهگیری قیدشده دراساسنامه‌ازدیگر الزامات دریافت مدرک رتبه انفورماتیک، می‌باشد.باید بدانید اگربرای اولین‌بار درخواست اخذ گرید انفورماتیک، ‌رادارید نمی‌توانید دررتبه‌های‌بالا درخواست گرید انفورماتیک، داشته‌باشید.

گرید انفورماتیک، در7 رتبه ارائه می‌شودکه گرید 7 پایین ترین رتبه و گرید یک بالاترین رتبه می‌باشد. درخواست اخذ گرید انفورماتیک، بالاتر‌از7 منوط‌به اخذ ‌رتبه 7 می‌باشدو سپس‌‌با‌توجه‌به‌ اظهار نامه مالیاتی وقراردادهایی‌که اخذ نموده اید میتوانید درسری های بعدی وسال بعد درخواست ارتقا رتبه انفورماتیک، راداشته باشید برای دریافت راهنمایی‌های بیشترو دریافت اطلاعات کاملتر‌از مراحل اخذ گرید انفورماتیک، ‌بامرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس گرفته تاکارشناسان مرکز نوین سرت به‌صورت رایگان شمارا مشاوره دهند تابتوانید ‌باکمترین هزینه ودرکوتاهترین زمان موفق‌به اخذ گرید انفور ماتیک شوید.

احتمالا شما‌با جستجو کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید:

اخذ گرید انفورماتیک، اخذ رتبه انفورماتیک ، مراحل دریافت رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، شرایط دریافت رتبه انفورماتیک ، شرایط دریافت گرید انفورماتیک ، شرایط اخذ گرید انفورماتیک ، رتبه انفورماتیک ، مدرک انفورماتیک ، مدرک گرید انفورماتیک ، گواهی رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، ثبت نام گرید انفورماتیک، سامانه اخذ رتبه انفورماتیک ، ساجات ،دریافت انفورماتیک از سامانه ، سامانه اخذ گرید انفورماتیک ، سامانه گرفتن رتبه انفورماتیک ، سامانه گرفتن گرید انفورماتیک ، سامانه گرید، سامانه رتبه ، سامانه اخذ رتبه ، رتبه چیست ، ازکجا رتبه بگیریم ، سامانه رتبه کجاست ، سامانه رتبه چیست ، سامانه گرید چیست ، سامانه گرید کجاست ، سامانه اصلی ثبت نام رتبه ، سامانه اصلی ثبت نام گرید ، سایت اصلی گرید ، سایت اصلی رتبه ، سایت اصلی اخذ رتبه ، سایت اصلی گرفتن گرید، سایت اصلی ساجات  ،

خواندن مقاله‌های زیر‌به‌شما توصیه می‌گردد:

ایزو 9001 چیست؟
IMS چیست؟
ایزو 27001 چیست؟

تلفن‌های تماس

02144829133-02144829531

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت